keskiviikko 27. tammikuuta 2016

ERILAISUUS HAASTAA OHJAAJAN JA KOHTAAMINEN OPETTAA  Ohjausalan opiskelijat ja toiminnalliset ohjausmenetelmät 
kotoutumisen tukijoina

”Sydän edellä mennään ja muistetaan, että kyseessä on aina ihminen.”  Osalle opiskelijoistamme tämä erityisopettajan lause on iskostunut mieleen. Ja tätä lausetta Kulttuurien kohtaamisen opintopäivien kohdalla voi jatkaa, että ”… ja sitten kulttuuri.” 

Kulttuurien tuntemus ja tietämys sekä ohjaus ovat asioita, jotka yhdistävät ohjausalaa opiskelevia niin Liikunnanohjauksen peruskurssilaisia, Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkintoa kuin Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkintoa oppisopimuskoulutuksena opiskelevia. Ja näillä opinnoilla aloitin kevätlukukauden 2015 heidän kanssaan. Opiskelijat tiesivät ennalta, että kaksi ensimmäistä viikkoa sisältää sekä ”koulunpenkillä istumista” että toiminnallisia opintoja kuin myös sen, että he työskentelevät usean eri opiskelijaryhmän kanssa, joita eivät tunne hyvin entuudestaan. Lisäksi he tiesivät, että ohjaavat  perusopetuksen valmistavan opetuksen lapsia ja maahanmuuttajakoulutuksen aikuisopiskelijoita. 

”Mulle uusi kohderyhmä aikuiset maahanmuuttajat.”

Opintojakson alussa hitsattiin tietoisesti kolmen eri opetusryhmän opiskelijoita heittäytymään ja toimimaan uusien opiskelijakavereiden kanssa eri aiheiden, luovuuden ja ilmaisun parissa. Näissä opettajina toimivat Opiston opettajat ja tutut tuntiopettajat. Päivien aikana perehdyttiin alaan ja ohjaukseen, mutta ensisijaisesti tehtiin matka itseen ja omaan tapaan toimia. 

”Sai tehdä paljon uusia juttuja ja oli niin erilaista mihin on tottunut. 
Pääsi heittäytymään ja löysi itsestään ihan uusia puoliakin.”

Torstaina, jolloin avattiin kulttuurien kohtaamista ja kommunikointia opetuksessa, havaitsin, että opiskelijat tiedostivat erilaisuuden niin oman kuin ohjattavien. He suhtautuivat myönteisesti ja luontevasti siihen, että tulevilla ohjattavilla on takuulla erilainen kokemus ihmisistä, perheestä, työstä, oppimisesta, ohjauksesta ja opiskelusta kuin heillä Suomen kansalaisina ja suomalaisessa koulujärjestelmässä opiskelleena. Opiskelijat eivät voineet myöskään tuudittautua, että tulevat ohjattavat ovat ”he” vaan opiskelijat tiedostivat, että ohjattavat tulevat eri kulttuureista ja asiat vaihtelevat kulttuureittain – olemmehan mekin erilaisia ja omaamme eri tapoja.

”Oli jonku verran ennakkoluuloja aiheista, mutta ne osottautui turhiksi.”

Päädyimme muodostamaan tiimit ja toimimaan tiimeinä, jotta jokainen opiskelija sai valjastaa käyttöönsä kykynsä, taitonsa, aiemmat kokemuksensa ja tietonsa. Oli hienoa myös seurata, että opiskelijat eivät lähteneet etsimään vain eroja vaan miettivät, mitkä asiat yhdistävät. Näin syntyivät ohjaustoiminnat mm. laululeikit, nuotiopannukahvit, lätyt, kisailut, puvut sekä innostus ja ilo. 

 
”Kun on monta ryhmässä, niin tulee monta eri ehdotusta tekemiseen sekä jokaisella oma vahvuutensa, mitä käyttää. ”

”Meillä oli todella toimiva tiimi, johon kaikki sitoutuivat täysillä mukaan.”

”Perjantai oli tosi onnistunut meidän tiimillä ohjaus, jossa oli ihan mahtavat puitteet; kalamajassa tulet ja pannukahvit, sekä lätynpaistoa ja ulkona jalkapalloa ja köydenvetoa.”

Palautteiden pohjalta opiskelijoidemme isoimpia oivalluksia oli ollut se, että kulttuurien kohtaaminen ja toiminnalliset ohjaustilanteet ja sitä kautta erilaiset kokemukset ja näkemykset keskusteltavista asioista lisäsivät sekä ohjattavien että heidän tietoa ja ymmärtämystä kulttuurien välillä. Esimerkiksi Lumitiimin jäsenet kertoivat Kemin maahanmuuttajakoulutuksen opiskelijaryhmälle koulutuksellisista eroista omien kokemustensa kautta. Esille tuli hienosti suomalaiseen koulutukseen liitettävät aloitteellisuus, vastuullisuus, vuoropuhelu ja yhteistoiminnallinen oppiminen.

  
"Sisälsimme ohjaukseen laululeikkejä, vähän liikunnallisempaa leikkiä ja askartelua. Saimme kaikki ohjata jotain, ja tunti oli todella mukava ja mielenkiintoinen. Lapset olivat todella reippaita, vaikka eivät välttämättä kaikkea ymmärtäneetkään mitä sanoimme.”

”Huomasin välillä että vaikka kuinka yrität olla duktina niin silti sitä murretta tuli aina välillä puhuttua. Onneksi lapset eivät huomanneet.”

”Kerroin myös meidän koulutuksesta liikunnanohjauksen peruskurssista ryhmäläisille ja olivat kiinnostuneita ja esittivät kysymyksiä. Muutenkin oli mukava jutustella heidän kanssaan.”

”Ohjelmaa oli sopivasti. Loppua kohti meidän tiimiläiset olivat rohkeasti keskustelemassa ohjattavien kanssa. Tällaisa vaan lisää.”

Nyt kohdattiin ja ohjattiin vain yhtenä päivänä, mutta opiskelijoiden mielenkiinto toimia monikulttuurisissa opiskelu- ja työympäristöissä lisääntyi. Samalla myös he tiedostivat sen, että mikäli aikaa olisi enemmän, niin vuorovaikutuksen ja kohtaamisen areenoilla siirrytään haasteellisimmille alueille esimerkiksi uskonnollisuus ja politiikka. Nyt saatiin ohjauksissa olla pitkälti omilla mukavuusalueilla ja ohjattavat ottivat kaiken ilolla vastaan. Ohjaavana opettajana totean tähän, että ”haittaaks’ se?”. Koen, että opiskelijoidemme on hyvä lähteä tästä laajentamaan omaa tietämystä ja tutkiskella asioita, tilanteita ja ajattelun kulttuurisidonnaisuutta uusista näkökulmista käsin esimerkiksi työssäoppimisjaksolla. 

Ohjaavana opettajana jää hyvä mieli siitä, että opiskelijoiden asettama tavoite toteutui ja valitut ohjausmenetelmät ja ohjaukset tukivat sekä ohjattavien kotoutumista vaikkapa pienestikin esimerkiksi kielenkehitystä ja osallisuutta sekä ohjausalan koulutusten tietämystä kuin PPOn opiskelijoiden oppimista.  
Ohjaustoiminnot tai toimintamallit eivät ole uusia ohjausalan ammattilaisille, mutta opiskelijoillemme tämä oli ensimmäinen tiimityönä toteutettu eri kulttuurien kohtaamiseen liittyvä oppimis- ja ohjaustilanne – ja tekstiin sisältyneet lainaukset kertovat niin tiimityön kuin ohjauksen sujuneen hienosti - upea ohjaajaporukka ja isot sydämet! 
Iso kiitos tiimiohjausten onnistumisista kuuluu myös opettajille, jotka osallistuivat viikkojen opetukseen ja opettajille, jotka toivat tai mahdollistivat ohjaukset luokissaan. Erityiskiitos myös ohjattaville - te teitte päivästä unohtumattoman! 

”Opiskelijat tykkäsivät, erityisesti aamun ohjelmasta. Kisailuista, pannukahveista ja letuista jäi kaikille iloinen mieli. Erityisesti open näkökulmasta lämmitti teidän opiskelijoiden avoin ja hieno suhtautuminen ja tekemisen meininki. Saimme erittäin hyvää tietoa eri opiskelulinjoistanne ja opiskelijan arjesta juuri kahvittelun lomassa. Meidän opiskelijat kyselivät ja teidän opiskelijat vastasivat selkeästi ja selittäen. Tunnelma oli vapaa ja näin tieto tuli rennosti juttelun lomassa.” (Maahanmuuttajakoulutuksen opettajan ja opiskelijaryhmän palaute)
 
 
Laiinaukset koottu tämän kokeneiden kirjoituksista. Kirjoittaja: Jaana Karjalainen, opettaja.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti