maanantai 1. kesäkuuta 2015

LATVIAN OPINTOMATKA - YHTEISTOIMINNALLISTA OPPIMISTA, YHTEISÖLLISYYDEN KOKEMISTA JA SOSIAALISTA PÄÄOMAAKevään 2015 alussa 
Yhteistoiminnallisen oppimisen jaksoon sisältyvä leirikoulu sai siivet: mitäpä, jos lähdemmekin ulkomaille? Jotta matka mahdollistui, piti yhdessä miettiä ja tehdä yhtä sun toista, organisoida ja organisoitua. Heti alkumetreillä tavoitteenamme oli ”Tehdään yhdessä hyvää toisille ja itsellemme!”.

Sunnuntaina 24.5.2015 se viimein toteutui: Egotripin Mikki Kauste & kumppanit, Mitra Jukka Poika ja me kaitot suuntasimme Oulusta omille ”keikoillemme”. Meidän päämääränä oli Latvian Riika, Palidzemin yhdistys ja Piejurasin vammaisten oppilaiden sisäoppilaitos.

Opinnoissa yhteistoiminnallista oppimista – miksi?
Osana Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinnon (kaito) valmistavaa koulutusta ja sen tietopuolisia opintoja on yhteistoiminnallista oppimista, koska ammattitaitoon kuuluu olennaisesti sosiaalinen vuorovaikutus-, työpari- ja tiimityötaidot sekä ratkaisukeskeinen työote. 

Yhteistoiminnallisuus ei synny hetkessä vaan osallistumalla ja osallistamalla toisin sanoen toimimalla toisten kanssa rakentavasti. Sosiaalinen pääomakaan ei ole vain tiedollista tai opillista vaan kykyä selvitä vaikkapa kinkkisistä tilanteista.

Yhteisöllisyyttä rakentaen ja siitä voimaantuen
Nyt ajassa sosiaalisen pääoman nähdään rapautuvan ja yhteisöllisyyden perään huudetaan. Tällä yhteistoiminnallisen oppimisen opintojaksolla, jonka laajuus ei valittuun toteutustapaan riittänyt vaan teimme paljon ohi ns. opetustuntien, vakuutuin opettajana siitä, että sosiaalinen pääoma vahvistuu, kun heittäydymme ja luomme jotain uutta yhdessä toimien. 
 
Ehkäpä eniten ennen matkaamme, voimaannuimme järjestämästämme kv-ravintolapäivästä 16.5. Se onnistui yli odotusten. iitä voimaantuenjauksen ammattitutkinnon  Jos olimme ennen sitä opiskelijaryhmä niin ravintolapäivän jälkeen koimme olevamme yhteisö ja sen jäseniä, joka loi ja mahdollisti yhteisöllisyyttä tukevan tapahtuman. Rohkaistuimme suuresti tästä yhteisöllisestä kokemuksesta. Tuolloin tiesimme, että lähdemme Latvian Riikaan kokemaan lisää samaa: tutustumaan vapaaehtoisjärjestöön ja toteuttamaan piristäviä ohjauksia lasten ja nuorten erityiskoulussa – ja näin tapahtui.

Edellä mainitut asiat kertovat myös siitä, että kaipaamme yhteisöllisyyttä, vaikkakin aikuiskoulutuksessa korostuu yksilöllisyys ja yksilölliset opintopolut jokaisen oman osaamisen pohjalta. Opintomatkamme toteutuminen vaati kuitenkin jokaista toimimaan yhteistoiminnallisen oppimisen ideologian mukaisesti. Nyt jälkikäteen on mahdollista jopa nimetä opiskelijoita selkeästi yhdistävät tekijät, jotka johtivat onnistumisen kokemiseen: avoin suhtautuminen itseensä ja ympäristöön sekä valmius panna itsensä likoon. Kaikessa toiminnassa, olipa se kirpputori, kv-ravintolapäivä ja opintomatka, ydinjuttu ja isoin anti olivat ihmisten mahdollistamat kohtaamiset.

Opintomatkan seuraukset jäävät elämään
Loimme yhteistyökuvion Piejurasin vammaisten lasten ja nuorten sisäoppilaitoksen ja Palidzemin järjestön kanssa. Näissä nyt odotetaan, että syksyllä 2015 he saavat Peräpohjolan Opistolta työssäoppijan tai toisenkin. Ensimmäinen on jo ilmoittautunut ja selvittelee tätä mahdollisuutta. Matkallamme saimme elää todeksi myös somen ihmeellistä verkottumista, kun saimme kulttuurioppaamme Signen ja Annan sen avulla. Heidän kauttaan avautui latvialaisen nuoren opiskelijaelämä ja nuorten tulevaisuuden näkymät unohtamatta kulttuurielämyksiä.

Opettajana koko oppimiskokemuksen seurauksen toivon näkyvän valmistuneiden Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajien vuorovaikutuksessa ja osallistavassa työotteessa, jotka puolestaan tukevat yhteisöllisyyden ja myönteisyyden kokemista siellä, missä he tulevat toimimaan ohjaajina.

Paldies ja ihanaa kesän aikaa kaikille toivottavat kaito14 ja Jaana Karjalainen 
 


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti